Bygger mennesker fysisk og mentalt

Formidler | Coach | Mentor | Motivator

Bygger mennesker fysisk og mentalt

Formidler | Coach | Mentor | Motivator

Arbeids- og
organisasjonsutvikling

Ønsker du å utvikle teamet ditt, deg selv og ditt lederskap, eller hjelp til å løse arbeidsmiljøspørsmål?

Coaching
og mentoring

Ønsker du å få ut ditt potensial, bryte barrierer, finne nye løsninger og strategier, sette ny mål eller skifte spor?

Fysisk og
mental trening

Vil du endre livsstil, prestere bedre eller nå et bestemt mål?

AUD SKOGEN

Inspirator og motivator

Jeg kan ta på meg ulike typer oppdrag innen arbeids- og organisasjonsutvikling, coaching og mentoring, fysisk og mental trening.

Jeg har anerkjent erfaring og faglig tyngde innen ledelse- og organisasjonspsykologi, helse- og arbeidspsykologi, coaching og mentoring, samt fysisk og mental trening.

En ny kunde er alltid et nytt utviklingsprosjekt som gir energi og motivasjon til å skape utviklingsprosesser som frigjør potensial og skaper solide og kraftfulle resultater som ivaretar kundens behov og ønsker.

Det ville derfor være en stor glede å få samarbeide med deg, dine medarbeidere og organisasjon. Kanskje finner du også inspirasjon og interesse for mine ulike kurs innen ledelse, helse og fysisk eller mental trening.