Coaching og mentoring

Økt innsikt gir bedre utsikt

Coaching og mentoring

Økt innsikt gir bedre utsikt

Hva er coaching?

Coaching handler om å finne kundens iboende ressurser og frigjøre dem, bryte barrierer, bygge motivasjon og drivkraft som gir kunden de resultatene du ønsker.

Fundamentet i coaching baserer seg på et positivt menneskesyn; at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer og mål.

Coachingen er handlingsfokusert. Det vil si at man beveger seg fra nå-situasjonen i retning av ønsket endring eller mål. På veien skapes det kraft til å skape handling for å få ting til å skje.

En profesjonell coach har utdannelse i å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov. Kundens verdier, mål, egenskaper og interesser står i fokus. Coachen støtter kunden i å finne løsninger og strategier på vei mot målet. Det handler om å finne potensialet og bygge videre på det. Ved hjelp av kraftfulle spørsmål og teknikker er tanken at kunden finner svaret selv.

Hva er mentoring?

Mentoring dreier seg mer om veiledning og rådgivning, der kunden får styrket kompetansen sin gjennom formell eller uformell kontakt med en person med mer erfaring.

En mentor er oftest en sparringspartner med kompetanse og erfaring innen sitt fagfelt, og hvor mentor deler av sin viten. En mentor vil utfordre og bevisstgjøre deg til å løfte blikket, se muligheter og utfordringer som du kan ta grep om, og møte deg med øyne som ser deg utenfra, som stiller kritiske spørsmål, gir veiledning og stiller forventinger om framdrift underveis. I mange sammenhenger kan mentoring være både ønskelig og helt nødvendig for å komme videre i prosessen og til målet.

Hvorfor bruke en coach eller mentor?

Bryte barrierer

Kanskje har du mange ønsker, planer og intensjoner, men klarer ikke å ta grep eller handle. En coach kan gi deg det dyttet du trenger for å overkomme de barriere som holder deg tilbake og hindrer deg i å komme dit du ønsker.

Økt innsikt

Mange bruker ubevisst negativt selvsnakk og undervurderer seg selv og sine styrker, og er sin egen største sabotør og fiende i sin utvikling og sitt liv. En coach er trent til å identifisere tanke-, språk- og handlingsmønstre, og har teknikker og metoder som kan hjelpe deg med å løse opp i mentale barrierer og fastlåste tankemønster. Bevisstgjøre deg slik at du oppdager og utvikler nye tanke- og språkmønstre som gir økt innsikt og selverkjennelse, og derigjennom finne nye og gode løsninger på din utfordring.

Finne ny verdi

Kanskje livet går deg imot, du er gått tom for energi og motivasjonen er på bånn, da trenger du kanskje å finne ny verdi eller å skifte spor. En coach kan hjelpe deg med å finne ut hva som er viktig for deg og hva du trenger for å «booste» opp motivasjonen og energien, for å gi deg og livet ditt mer mening og «punsh».

Styrke dine talenter

En coach eller mentor kan hjelpe deg med å utvikle og bevisstgjøre dine styrker og talenter, overkomme og bryte barrierer, skape vekst og positive endring slik at du kan realiser ditt mål, eller kommer dit du ønsker for å leve et godt liv.

Coaching og mentoring med Aud Skogen

Jeg har vært coach og mentor for både toppidrettsutøvere, næringslivsledere, mellomledere, team, ansatte, studenter, elever, grundere, trenere, mosjonister og helt vanlige folk. Jeg er opptatt av deg, dine ønsker og behov. Jeg utforsker hvor du er og hvor og hva du vil, lytter til språket ditt, og utfordrer tankene og holdningene dine. Jeg lærer deg teknikker og metoder for at du skal komme videre i din prosess.

Tematikk, utgangspunkt og mål kan være forskjellig, men verktøyene og prosessene kan i større eller mindre grad være de samme for å bryte barrierer eller for å komme dit du ønsker.

Hvorfor coaching?

  • Utvikle og bevisstgjøre dine styrker og talenter
  • Skape vekst og positiv endring
  • Realisere mål eller komme dit du ønsker
  • Økt innsikt og selverkjennelse
  • Endre og utvikle mindset
  • Bli en bedre leder eller en bedre utgave av deg selv
  • Overkomme og bryte barrierer
  • Bygge indre styrke

Referanser

Å være leder har i perioder vært krevende, spesielt i denne pandemitiden med hjemmekontor, fysisk avstand til mine medarbeidere og kollega, og endeløse møter på teams. Jeg følte jeg ga alt av meg selv og fikk ingenting tilbake. Jeg mistet energien og motivasjonen, verken kroppen eller hodet var fornøyd. Det gikk utover familien og livskvaliteten min. Det måtte jeg gjøre noe med, før jeg ble sykemeldt. Coaching med Aud har gitt meg ny innsikt i hva jeg trenger og hvordan jeg kan forvalte mine ressurser for å kunne fungere optimalt som leder og ha det bra i livet mitt.

Jeg drev med negativt selvsnakk og var min egen største sabotør. Nå er jeg blitt bevisst på den indre dialogen, og har lært meg teknikker for å «switche» om.

Bevisstgjøringen av mine verdier har vært viktig for meg. Nå forstår jeg hvorfor jeg handler som jeg gjør. Verdiene mine gjør meg stolt og glad.

Jeg slet med å prestere på mitt beste i konkurranser. Aktiveringen jeg kjente på tok overhånd, jeg mistet fokus og konsentrasjonen. Nå har jeg lært meg hvordan jeg kan bruke aktiveringen på en god måte, og hvordan jeg kan «skru» på hodet inn mot konkurranser, og hvordan jeg skrur av etterpå. Uten Aud sin coaching hadde jeg aldri oppnådd de resultatene jeg har oppnådd.

Jeg hadde dårlig selvfølelse og selvtillit. Coaching med Aud har gitt meg troen på mine ressurser og talenter, og gjort at jeg har våget å sette meg mål og opplevd å oppnå dem.

Jeg var til tider så utslitt at jeg nesten ikke orket å stå opp om morgenen. Jeg verket i muskler og ledd, helt inn til jeg gjennom coaching med Aud, oppdaget at jeg hadde tatt på meg for mange roller i livet og at jeg faktisk aldri hadde fri og tid til å lade mine egne batterier. Det har jeg gjort noe med. Nå delegeler jeg og har færre roller – det er en lettelse.

Ta kontakt for å starte coaching prosessen!

995 05 563 | skogenaud@gmail.com

1.

Kontakt

Ta kontakt for en hyggelig samtale, og for å definere tematikk, ønsket mål og agenda.

2.

Etablering

Etablering av coachingprosessen, og sammen finne ut hvor du er nå og hva du ønsker og hvor du vil.

3.

Prosessen

Coaching er en prosess, og du må planlegge for 5 – 8 samtaler for å få et optimalt resultat.