Helse og arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet, og arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet.

De ulike arbeidsmiljøområdene deles opp i:

 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Organisatorisk arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Mitt bidrag er å formidle kunnskap om hvordan fremme helse og forebygge arbeidsrelaterte helseplager. Og mitt engasjement er spesielt knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Psykososiale arbeidsbetingelser dreier seg først og fremst om de sosiale og mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen samt om form og innhold i disse.

Her finner du ulike workshops og foredrag for ledere:

 • Psykososialt arbeidsmiljø – hva er det?
 • Stress og press
 • Psykologisk trygghet
 • Konflikthåndtering
 • Gull i relasjoner
 • Oppdrift – hvordan skape en bra dag på jobben?
 • Skreddersydde foredrag for deres bedrift

Ta gjerne kontakt for mer info

Helse og arbeidsmiljø