Den nye organisasjonspsykologien – Positivt lederskap og positiv psykologi

Positivt lederskap utvikler bærekraftige ledere som står støtt i seg selv, som innehar et positivt mindset, er god på selvledelse, kan motivere og skape kvalitet i kommunikasjon og relasjon, som ser etter styrker i sine medarbeider, og som heier på god innsats og prestasjoner.

Positivt lederskap er et prosessorientert og modulbasert støtte- og utviklingsprogram for ledere som bygger på nyere forskning innen ledelse – og organisasjonspsykologi, helse- og arbeidslivspsykologi, positiv psykologi og moderne lederskap.

Programmet består av 4 moduler à 2 dager, med tilhørende personlig coaching/mentoring mellom hver modul. Modulene fordeles over 4-5 mnd.

Programmets innehold og hensikt:

  • Gi ledere et faglig og personlig løft, motivasjon og utvikling
  • Skape en arena for utviklingsprosesser for ledere
  • Formidle praktiske verktøy og metoder for selvledelse og personlig vekst samt grunnleggende medarbeider-, team og ledercoaching
  • Utvikle effektive spørreteknikker og språkmønstre for hvordan man kommuniserer bedre med seg selv og andre
  • Utvikle egenskaper og formidle verktøy som utvikler motivasjon hos ansatte og som skaper en solid prestasjonskultur i team og organisasjoner

Programmet er utarbeidet av Aud Skogen for Aud Skogen AS.

Meld deg på kurs i

Positivt lederskap