Positiv psykologi – mer enn positive tanker!

Positiv psykologi handler om å sette fokus på menneskelige styrker og ressurser, og hva som skal til for at mennesker kan fungere på sitt beste uansett ståsted.

Positive emosjoner er en av de viktigste ressursene et menneske kan ha, og som åpner opp for optimisme, håp, glede og mestringstro som gir bedre problemløsning, kreativitet, relasjoner, samarbeid og resultater.

Dette foredraget handler om å bevisstgjøre og reflektere over egne indre styrker, ressurser og verdier for å finne flyt, drivkraft og motivasjon til hverdagen, samt å oppdage og utvikle energi og kvalitet i relasjon med andre.

Programmets innehold og hensikt:

  • Gi innspill til hvordan bruke positiv psykologi som et verktøy i egenutvikling og et positivt hverdagsløft
  • Formidling av enkle praktiske verktøy og metoder for selvledelse og økt motivasjon
  • Innspill til hvordan kommuniserer bedre med seg selv og andre

Programmet er utarbeidet av Aud Skogen for Aud Skogen AS.

Varighet: 1 1/2 timer

Meld deg på kurs i

Positiv psykologi – mer enn positive tanker

Ta kontakt for mer info