Stressmestring

Som leder må du forholde deg til høye krav og forventninger, tidspress, raske endringer, uklare grensesnitt, rollekonflikter og motstridende interesser, – viktige faktorer som kan utløse arbeidsrelatert stress.

Arbeidsrelatert stress oppleves når det stilles større krav og forventninger i jobben enn det man er i stand til å takle, mestre eller kontrollere.

Det organisatoriske og det psykososiale arbeidsmiljøet har stor betydning for lederens og arbeidstakernes helse og velferd. Opplever du stress over lengre tid kan du utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Hvordan du som leder takle og håndterer de ulike faktorene er veldig individuelt. Noen tåler høyere grad av belastning, mens for andre handler det om å lære seg måter å forebygge og håndtere stress og stressende situasjoner.

Gjennom å lære og forstå teorien bak stress, og hvordan forebygge og håndtere stress vil kunne hjelpe deg som leder til å mestre eget stress, men også til å forstå hva som påvirker arbeidstakere og arbeidsmiljøet på en positiv eller negativ måte.

God forebygging og håndtering av arbeidsrelatert stress vil føre til mindre sykdom, gi lavere sykefravær og kostnader knyttet til dette. Samt føre til mer engasjement, som bidra til et godt arbeidsmiljø og økt produktiviteten.

Stressmestring for ledere er et prosessorientert og modulbasert støtte- og utviklingsprogram som er forankret i forskning innen både stress og helse – og arbeidslivspsykologi.

Programmet består av 4 moduler á 3 timer, og inneholder både teori og praksis.

Programmet er utarbeidet av Aud Skogen for Aud Skogen AS.